Archive for the ‘การบวก การลบ และการคูณทศนิยม’ Category

Advertisements

นิยม
ทศนิยมนั้นจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราตลอด ไม่ว่าจะเป็นการบอกค่าของเงินที่เราใช้ การบอกเวลา บอกหน่วยความยาว ฯลฯ
– การเขียนทศนิยมในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของทศนิยมนั้น
– ทศนิยม หมายถึง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า 1 หรือการเขียนตัวเลขประเภทเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10,100,1000 แต่เปลี่ยนรูปจากเศษส่วนมาเป็นรูปทศนิยม โดยใช้เครื่องหมาย . (จุด) แทน
– ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบ และทศนิยมสองตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อย

ทศนิยม หมายถึง ค่าของจำนวนเต็มที่แบ่งออกเป็นสิบส่วน ร้อยส่วน พันส่วน …. เท่า ๆ กัน ซึ่งเขียนได้ในรูปของเศษส่วน เป็นต้น

การอ่านทศนิยม
การอ่านทศนิยมให้อ่านจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมอย่างจำนวนเต็มจุด ( . ) อ่านว่า จุด และตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านเรียงที่ละตัว
ตัวอย่างเช่น
0.7 อ่านว่า ศูนย์จุดเจ็ด
3.98 อ่านว่า สามจุดเก้าแปด
2.548 อ่านว่า สองจุดห้าสี่แปด
การอ่านทศนิยมซ้ำ ๆ
0.3333.. อ่านว่า ศูนย์จุดสามซ้ำ
0.3555.. อ่านว่า ศูนย์จุดสามห้า ห้าซ้ำ
1.7272.. อ่านว่า หนึ่งจุดเจ็ดสอง เจ็ดสองซ้ำ

หลักเกณฑ์
1.ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกัน
2.เขียนเลขให้ตรงหลัก3.เติมศูนย์ลงไปกรณีที่ทศนิยมไม่เท่ากัน
การบวกทศนิยม

การบวกทศนิยม มี 4 กรณีได้แก่
1.การบวกหรือลบทศนิยม
การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นบวก
2. การบวกทศนิยมที่เป็นลบด้วยทศนิยมที่เป็นลบ 3. การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นลบ4. การบวกทศนิยมสามจำนวนบวกกันการ บวกทศนิยม การบวกทศนิยมใช้วิธีตั้งหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วบวกตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกัน ถ้าผลบวกได้เกิน 9 ให้ทศไปยังหลักข้างหน้าเหมือนการบวกจำนวนนับ

การบวกทศนิยม1. การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นบวก
ผลลัพท์ เป็นบวก2. การบวกทศนิยมที่เป็นลบด้วยทศนิยมที่เป็นลบผลลัพท์ เป็นลบ
***วิธีการเดียวกับการบวก ลบ จำนวนนับ
3. การบวกทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมให้ใช้หลักเกณฑ์การบวกลบทศนิยมโดย เอาค่าสัมบูรณ์มาลบกัน แล้วตอบเป็นจำนวนบวกหรือลบตามจำนวนค่าสัมบูรณ์ ที่มากกว่า ที่เป็นลบ
เช่น -21.14 + 17.258 = -3.882
4. การบวกทศนิยมสามจำนวนบวกกัน
การบวกทศนิยมสามจำนวนบวกกันเราสามารถบวกทศนิยม คู่แรกหรือคู่หลังก่อนก็ได้โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเท่ากัน

เช่น 17.31 + (-12.69) + (-7.31) = -2.69
การบวกและลบทศนิยมระคน
หลัก การว่าให้เอาจำนวนที่เป็นบวกมารวมกับจำนวนที่เป็นบวก และจำนวนที่เป็นลบมารวมกับจำนวนที่เป็นลบ จากนั้นนำค่าสมบูรณ์ทั้งสองจำนวนมาลบกันโดยให้เอาจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์ มากกว่า ตั้งลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่า
การคูณทศนิยม
การคูณทศนิยมที่เป็นบวกมีวิธีเช่นเดียวกันกับการคูณจำนวนเต็มบวกแล้วใส่จุดทศนิยมให้ถูกที่ คือ
ถ้าตัวตั้งเป็นทศนิยมที่มี a ตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยมที่มี b ตำแหน่ง ผลคูณจะเป็นทศนิยมที่มี a + b ตำแหน่ง

1. การคูณทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นบวก
ผลลัพท์ จะเป็น บวก เช่น 1.7×2.5 = 4.25
สังเกตได้ว่า ทศนิยม มีสองตำแหน่ง ดูจากตั้งตั้งและตัวคูณมีอย่างละ 1 ตัว เอาจำนวนนับปกติคูณกันเป็น 17×25=425 แล้วนับจากขวาไปซ้าย สองตำแหน่งแล้วเติมจุดลงไป
2. การคูณทศนิยมที่เป็นลบด้วยทศนิยมที่เป็นลบ
เช่น (-1.08)x(-2.7) = 2.916 ผลลัพท์ เป็นบวก
สังเกตได้ว่า ทศนิยม มีสามตำแหน่ง ดูจากตั้งตั้งและตัวคูณมีอย่างละ 1 ตัว เอาจำนวนนับปกติคูณกันเป็น 108×27=2916 แล้วนับจากขวาไปซ้าย สามตำแหน่งแล้วเติมจุดลงไป
3. การคูณทศนิยมที่เป็นบวกด้วยทศนิยมที่เป็นลบ
เช่น (30.2)x(-6.81) = 205.662 ผลลัพท์ เป็นลบ
สังเกตได้ว่า ทศนิยม มีสามตำแหน่ง ดูจากตั้งตั้งและตัวคูณมีอย่างละ 1 ตัว เอาจำนวนนับปกติคูณกันเป็น 302×681=205662 แล้วนับจากขวาไปซ้าย สามตำแหน่งแล้วเติมจุดลงไป

สถานการณ์ปัญหา
ครอบครัวของเด็กชายโป่งเหน่งประกอบอาชีพร้านขายของชำในหมู่บ้าน ทุกๆครั้งที่สินค้าในร้านขายใกล้จะหมดคุณแม่ของเด็กชายโป่งเหน่งก็จะเดินทางไปซื้อสินค้ามาเพิ่ม จากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เพื่อขายในร้าน ครั้งนี้เด็กชายโป่งเหน่งขอไปด้วย
สินค้าที่ซื้อในทุกครั้งมี สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักผ้า มาม่า ปลากระป๋อง นมกล่อง กระดาษชำระ น้ำมันพืช น้ำปลา ซอส น้ำอัดลม
ราคาสินค้า
สบู่ก้อนละ 4.50บาท แชมพูชวดละ 17.25บาท ยาสีฟันกล่องละ28.50 บาท ผงซักผ้ากล่องละ 19.75บาท
มาม่ากล่องละ65.75บาท ปลากระป๋อง กระป่องละ 9.75บาท นมกล่อง กล่องละ13.25บาท
กระดาษชำระแพ็คละ89.50 บาท น้ำมันพืชชวดละ23.50 บาท น้ำปลาชวดละ13.75บาท ซอสชวดละ29.75บาท น้ำอัดลมกระป๋องละ 12.75บาท
คุณแม่ของเด็กชายโป่งเหน่งลืมนำเครื่องคิดเลขไปด้วย ถ้าคุณเป็นเด็กชายโป่งเหน่งจะช่วยแม่ของคุณได้อย่างไร

ภารกิจ
1.คุณแม่ของเด็กชายโป่งเหน่งซื้อของอย่างละชิ้นคิดเป็นเงินกี่บาท
2.คุณแม่ของเด็กชายโป่งเหน่งมีเงิน 3800.00 บาทสบู่ 36 ก้อน แชมพู 22 ชวด ยาสีฟัน 20 กล่อง ผงซักผ้า15กล่อง มาม่า 8 กล่อง ปลากระป๋อง 24 กระป่อง นมกล่อง 36 กล่อง กระดาษชำระ 6 แพ็คน้ำมันพืช 20 ชวด น้ำปลา 16 ชวด ซอส 24 ชวด น้ำอัดลม 18 กระป๋อง จะซื้อสินค้าได้ตามที่ทีจะซื้อได้หรือไม่ ถ้าไม่พอขาดเงินกี่บาท
3.จากข้อ2ถ้าแม่ของเด็กชายโป่งเหน่งมีเงิน5000.00บาทจะพอที่จะซื้อสินค้าไปขายหรือไม่และจะเหลือเงินกี่บาท